KINEZIOLOGIE Three in One Concept

„Nikdy nic nezmizí, dokud tě to nenaučí to, co potřebuješ vědět.“

Metoda

One Brain – jednotný mozek, je odvozena od ideální funkce mozku, kdy pravá i levá hemisféra dokonale spolupracují. Nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou je ve většině případů vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem. Neurologická reakce na strach, bolest nebo strach z bolesti nabývá formu neurologické blokády. Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoli logicky myslet. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny neboli zablokovány, zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme stále stejné destruktivní a neproduktivní vzorce chování. Vzorec chování je záznam uložený hluboko ve vašem podvědomí a přesně vám popisuje, jak máte reagovat a jaké pocity máte cítit ve spojení s konkrétní situací, lidmi či činnostmi. Tento vzorec jasně předurčuje vaši reakci a ovlivňuje vaše chování. Všechny vzorce chování jsou uloženy hluboko v mozku. Především v podvědomí a limbickém systému, ale také na dalších místech. Celý náš život, zážitky, vjemy i pocity si průběžně ukládáme do podvědomí jako vzorce chování. Pomocí nich pak podvědomí ovládá zhruba 90 % lidského života. Metoda je zdánlivě jednoduchá, jemná, ale pozoruhodně hluboká. Testováním svalů (jemný tlak) slouží k přístupu do paměti celému systému vašeho těla, nejen k vědomé mysli, ale hlavně do podvědomí. Proces dotazování, tak díky těmto svalovým odezvám umožňuje přístup k informacím z podvědomí, které jsme si jako klíče chování uložili při různých stresových událostí v průběhu našeho života nebo je máme v našem DNA od našich předků. Testování svalů nám také umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a k odpovídající korekci, prostřednictvím niž můžeme energetickou blokádu jemně, rychle a účinně odstranit. Vztah „mozek – sval“ je totiž obousměrný a vhodnými korekcemi můžeme zpětně ovlivňovat mozek.

 

ROOM | Terapie pro tělo a duši 14

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“ Tomáš Gariggue Masaryk

ROOM | Terapie pro tělo a duši 1

Jediné limity, které máme,
jsou ty, kterým věříme.

Svými přesvědčeními si vytváříme pro život mnoho omezení. Myslíme si, že skutečnost je dána určitým způsobem, ale přitom je tomu tak jen v naší hlavě. „Nejsem dost dobrý, hezký, schopný…”

Možná jsou v nás tato přesvědčení už od dětství; buď vznikly kvůli kritice našich rodičů, nebo jsme si je sami vytvořili. Podstatné je, abychom přestali věřit, že jsou životní karty už předem rozdané. My nejsme žádným zoufalcem, který má jen přežívat. Žádné božstvo se proti nám nespiklo. Přestaňme o sobě pochybovat a přemýšlejme nad tím, jaká přesvědčení nás omezují.

Informace k sezení

„Být poražený je jen dočasný stav. Trvalé to je, až když se vzdáte.“  George Elliot

Úvodní rozhovor o tématu, se kterým přicházíte. Tématem může být nějaká životní změna, něco co se nám nedaří, co bychom chtěli v životě jinak, ale i bolesti psychické i fyzické, které mohou značit nějakou somatickou reakci. Řekneme si, jak tato současná situace ovlivňuje vaše vztahy, práci, soukromí, zdravotní stav a celkovou kvalitu života.

Následuje identifikace základního zdroje stresu a bloků pomocí testování svalů (testování pomocí mírného tlaku na paže). Příslušnou korekcí metoda umožňuje využít váš vlastní potenciál k řešení dané situace. Cílem je vrátit možnost volby, a to i do situací, kde si myslíte, že ji nemáte nebo jste nikdy neměli.

Ve většině případů se jde do tzv. věkové regrese – nalezení konkrétního věku, kdy se stres k danému tématu v životě objevil nebo je důležitý k jeho odstranění. Období, kdy jste přijali rozhodnutí, která ovlivňují vaše volby v přítomnosti.

S opětovným využití různých korekcí, které si vaše tělo samo zvolí a následně uvědomění si možnosti volby a pozitivní změny. To má za důsledek rozpuštění zdroje stresu a tím pádem i leckdy opakovaných špatných vzorců chování a systémů přesvědčení. Nalezení nového vnitřního rozhovoru, který pootočí úhel pohledu na dané téma a stresové události a osvobodí nás od podvědomého chování a reagování na toto téma. Uvolněné emoce, stres a strachy vás osvobodí a máte jedinečnou možnost příště v podobné situaci reagovat vědomě, intuitivně, a hlavně s jistotou, že máte možnost volby!

S jakoukoliv nespokojeností a nutkáním něco ve svém životě změnit. Máme velké štěstí, že již žijeme v době, kdy práce na sobě je společensky stejně vnímána jako práce na své fyzické kondici. Tedy naše zdraví je naše fyzická a duševní stránka. Není tedy nutné čekat až se problémy začnou somatizovat nebo propukat v hlubší traumata a stresy. Můžeme zkvalitnit vaše vztahy, aktivovat schopnosti a nadání, které v sobě popíráme, pomoci s nedůvěrou a nerozhodností. Stejně tak metoda pomůže i s vážnějšími problémy jako jsou úzkosti, toxické vztahy, stres, špatný spánek, chronická onemocnění, pracovní problémy, bolesti, deprese, strachy, milostný život, špatné trávení, poruchy typu dyslexie, dysgrafie, chronické bolesti nebo nemoci, strachy, černé scénáře aj.

Cílem tohoto druhu terapie je dát nám klíč ke zdravému, spokojenému a naplněnému životu. Skrze to, že pochopíme, co chceme změnit, co opravdu stojí za našimi potřebami a že najdeme možnosti volby, tam kde jsme si je před tím nedokázali představit.

„Uprostřed problémů leží příležitost.“ Albert Einstein

Je třeba se na terapii objednat dobrovolně s vědomou ochotou pracovat na problému a vůlí se ho zbavit. Mít osobní motivaci k dosažení očekávané změny. Práce se změnou, přijetí situace a ochota pro to něco udělat je klíčem. Dostanete mapu, dodá vám sílu a odvahu, ale na cestu se vydáváte sami.

Terapie většinou ještě působí několik dní a nejsilněji několik hodin po ní. Doporučuji si zařídit na zbytek dne volno a věnovat čas sami sobě. Pokusit se alespoň vyhnout stresu, adrenalinu či alkoholu. Nesnažte se věci řešit okamžitě, nechte vše hezky sednout ať je vaše mysl čistá pro nový záměr.

„Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.“ Václav Havel