Terapie pro tělo & duši

Přijměte pozvání do prostoru, kde se čas jmenuje „čas pro mě“.

Prostor, který si uděláte sami pro sebe a své potřeby.

Ať se rozhodnete pro fyzickou či mentální terapii, budete odcházet s pocitem, že jste udělali něco pro sebe, své zdraví a psychickou pohodu.

ROOM | Terapie pro tělo a duši 32
Kineziologie

Terapie s využitím technik Kineziologie One Brain – „Three in One Concept“

(Jednota těla, mysli a ducha)

ROOM | Terapie pro tělo a duši 33
Pilates

Individuální lekce cvičení metodou Pilates

(Mat work, towel work)

kineziologie

„One Brain pomáhá hledat v minulosti to, co nás omezuje a co způsobuje naše současné utrpení.“ (Bernascon, 2007)

Kineziologie je jednou z nejznámějších metod alternativní medicíny, která je uznávána psychology, lékaři, učiteli a laiky po celém světě. Zjednodušeně by se dala popsat jako způsob komunikace fecilitátora – terapeuta s podvědomím klienta vedoucí k uvolnění emocionálních stresů a psychických bloků. Stejně tak, jako se staráme o svou fyzickou kondici, měli bychom pracovat na své duševní pohodě.

NÁSTROJE METODY:

stress

Svalový test

Je reakce svalů na podnět / emoci. Negativní podnět, kterým může být nepříjemná situace, vyvolá oslabení svalstva. Podle Three in One netestujeme svaly jako takové (ty jsou jako prostředník), nýbrž mozkové hemisféry. Proto, abychom se ujistili o souladu obou z nich, testujeme obě paže současně. Pomocí svalového testu je možno zjistit věk, situaci, ve které byla získána většinou negativní zkušenost, zjistit vhodnou korekci a další odpovědi, které neřídí vědomá část mozku, ale podvědomí.

mind

Barometr chování

Pomocí svalových testů odhalíme, kde se na Barometru chování projevuje náš problém. Představuje náš jedinečný do detailu propracovaný plán, co chceme a co nechceme a jak se v souvislosti s tím cítíme. Ukazuje, jakým způsobem se projevuje způsob chování vychýlený z rovnováhy. Barometr ukáže emoce a pocity, které jsou s daným problémem spojené a mohou pomoci s pochopením celé situace.

body

Systém korekcí

Vyrovnává nerovnováhu v daném tématu, na bázi jednoduchých pohybů, jemných dotyků, čtení textů souvisejících s tématem, řízené imaginace, poklepáváním na určité důležité body na těle a jiné.

pilates

„Pilates Motto: po 10 lekcích se budete cítit lépe, po 20 lekcích budete vypadat lépe a po 30 lekcích budete mít nově vytvarované tělo.“

Základní principy pilates

„Pilates je metoda bezkonkurenčně vhodná, bezpečná a účinná pro udržování tělesné kondice v jakémkoliv věku. Mnohé lékařské instituce ve světě doporučují Pilates metodu jako pokračování rehabilitace pacientů po úrazech či chronických bolestech v zádech neboť „pevné centrum těla“ pomáhá držet základní polohu těžiště těla v neutrální poloze, tím nedochází k nadměrnému přetěžování jednotlivých svalových skupin se vznikem svalových nesrovnalostí.“ Renata Sabongui

DÝCHÁNÍ

Tzv. Laterální dech – „Palivo“ pro střed těla, který je motorem, jenž pohání Pilates cvičení.

KONCENTRACE

Směr pozornosti na správné provedení daného cviku (všechny body, které je nutno zapojit).

CENTRACE

Každý cvik vychází ze středu těla. Zapojení těžiště těla, kde se můžeme zpevnit a být zcela vyváženi ve všech směrech.

KONTROLA

Regulace provádění dané činnosti. Zdokonalení kontroly patří ke zvládnutí daného cviku.

PŘESNOST

Přesná znalost anatomie cviku, aktivní svalové skupiny, správného postoje a tím pochopení cíle daného cviku.

PLYNULOST

Hladká, nepřerušená kontinuita pohybu. Každý cvik má přesný bod, kde začíná a kde končí a tam logicky a plynule navazuje další.